Sankt Stefan

Sankt Stefans Liv og Martyrium / The life and Martyrdom af Saint Stephen

Sculpture Performance – Peter Holmgård

Stefans Kirken, Copenhagen October 2010

dobefond_stenhangendesten madras_altar

hanging_sten  lyssnorsalmeboger    mandenderhopper momlys   smadretdiv

ph_mblaster sortballon

indgangvf   VitaF_6.jpg