KARHU PERKELE

KARHU PERKELE
Denise Ziegler, Mikko Maasalo & Peter Holmgård.
16. juni 2007 – 17. juni 2008
REPO
Hankavaara, Savonranta, Suomi – Finland
Installation – Light Signs, string, forest, cable, electric power, timer.

karhup_januar08

Photography by Sami van Ingen and Mikko Maasalo

english text – scroll down

Titlen KARHU PERKELE betyder sådan ca. BJØRN POKKERS
Ziegler, Maasalo & Holmgård har ryddet en sti gennem den tætte skov der omgiver REPO. Herinde i træerne langs stien har vi opbygget en fragmenteret skulptur med lysskilte og andre materialer. Vi har indgraveret ord i skiltenes mælkehvide akrylfronte. Teksten er fra starten næsten usynlig. I løbet af det år skiltene befinder sig i vildnisset vil der samle sig pollen og støv og insekter og andre væsener i skoven vil efterlade ting i ridserne sådan at den usynlige tekst efterhånden står tydeligere frem.

Skiltene der normalt hører til i bymiljøer og er bestemt til at informere og vejlede bliver – gennem den absurde omplacering i skovens “Bælgmørke Sale” – til noget andet. Det er ikke konflikten mellem vildnisset og de civiliserede lysskilte der interesserer os. Tværtimod vil vi undersøge og berette om de nye narrative og skulpturelle muligheder der opstår i sammenstillingen.
Installationen står åben for publikum frem til sommeren 2008. Om vinteren kan man f eks opleve installationen på snescooter.

REPO artist in recidency ligger dybt i Finlands store sø distrikt ca. seks timers kørsel fra Helsinki tæt på den russiske grænse.
Kontakt Sami van Ingen – – for at træffe aftale om at besøge udstillingen.

KARHU PERKELE – REPO (Nyren&Pyramiden)
By: Denise Ziegler, Mikko Maasalo & Peter Holmgård.
June 16. 2007 4PM – June 17. 2008 4PM
REPO
Hankavaara, Savonranta, Suomi – Finland

The title KARHU PERKELE means something like Bear Damn It.
Ziegler, Maasalo & Holmgård has cleared a path through the dense forest that surrounds REPO.
In here up in the trees along the path we have build a fragmented sculpture with neon-signs and other materials. We have engraved words in the milky white acrylic fronts of the signs.
At first the text is practically invisible. During the year the signs hang in the wilderness, pollen and dust and stuff that insects and other creatures in the forest leaves behind will gather in the scratches and the text will gradually become more visible.

The signs – that normally belong in cityscapes and are designed for the purpose of information and guidance – becomes something else through the absurd relocation in the woods. It is not the conflict between the wilderness and the civilized neon signs that is of interest to us. We wish to examine and exploit the narrative and sculptural possibilities that arises in the juxtaposition.

The installation will be open to the public one year until the summer of 2008. In the wintertime you can visit the installation on snow scooters.
REPO artist in residency in Hankavaara lies deep in Finland’s great lake-district, approximately 6 hours drive from Helsinki, close to the Russian border.
Contact Sami van Ingen – – to make an appointment to visit KARHU PERKELE.