texts 1-… the window ex.

1 – September 2020 –
1 번 – 내 창에서보기 – 2020 년 9 월 5 일 / Nr. 1 – Udsigten fra mit vindue – 5 september 2020

2- October 2020 –
Nr. 2-반대편입니다-2020 년 10 월 8 일 / Nr. 2 – Dette er den anden side – 8 oktober 2020

Denne tekst er skrevet på dansk og oversat med et oversættelses-program på internettet.
Der er ikke læst korrektur på oversættelsen.
Herunder ser man et fotografi af et print af et fotografi af vinduet i BeonWhoo Bookshop.
Det er min pegefinger som gennemhuller printet.

이 텍스트는 덴마크어로 작성되었으며 인터넷에서 번역 프로그램으로 번역되었습니다.
번역이 교정되지 않았습니다.
아래는 BeonWhoo Bookshop의 창문 사진 인쇄 사진입니다.
지문을 뚫는 것은 내 검지입니다.

3 – November 2020 –
Nr. 3-세 번째 페이지입니다-2020 년 11 월 19 일 / Nr. 3 – Dette er den tredje side – 19 november 2020
Herunder er et fotografi af et vindue i boghandlen BeOnWho, i MangMi Village, Busan, Sydkorea.
I BeOnWhos vindue hænger et ark A4-papir. A4-papiret er en slags dimensionsportal som er forbundet med dette A4-papir, her i vinduet i KIHOSHK, på Vesterbro i København.
I en proces som strækker sig frem til juli 2021, sender vi glimt fra Vesterbro til vinduet i MangMi og spejler dem der. Processen har fået titlen the window exhibition.
Se – holmgaardsgalleria.net

4 – November 2020 –
Nr. 4-네 번째 페이지입니다-2020 년 11 월 20 일 / Nr. 4 – Dette er den fjerde side – 20 november 2020
Denne tekst er skrevet på dansk og oversat til koreansk med et oversættelsesprogram på internettet. Der er ikke læst korrektur på oversættelsen.
På dansk kan ordet ”side”, som i ”dette er den fjerde side”, betyde en af de papirflader som tilsammen udgør fx en bog, et blad eller en avis – som det engelske ord ”page” eller det franske ”page”.
Derudover kan det danske ord ”side”, som i ”dette er den fjerde side”, bland andet betyde afgrænset, mere eller mindre plan del af en rumlig størrelses overflade, f eks en side på en kube – som det engelske ord ”side” eller det franske ”côté”. Her kan man se hvordan oversættelsesprogrammet håndterer den koreanske oversættelse af det danske ord ”side”.
På billedet herunder kan man se Jannik i færd med at montere et billede af vinduet i BeonWho Bookshop, i vinduet på butikken KIHOSHK på Vesterbro i København, Danmark.

이 텍스트는 덴마크어로 작성되었으며 인터넷에서 번역 프로그램을 통해 한국어로 번역되었습니다. 번역이 교정되지 않았습니다.
덴마크어에서 “이것은 네 번째 페이지입니다”에서와 같이 “페이지”라는 단어는 영어 단어 “페이지”또는 프랑스어 “페이지”와 같이 책, 잡지 또는 신문을 함께 구성하는 종이 표면 중 하나를 의미 할 수 있습니다.
또한 덴마크어 “side”는 “this is the four side”에서와 같이 공간적으로 크기가 지정된 표면의 어느 정도 평평한 부분을 의미 할 수 있습니다. 또는 프랑스어 “côté”. 여기에서 번역 프로그램이 덴마크어 “side”의 한국어 번역을 처리하는 방법을 볼 수 있습니다.
아래 그림에서는 덴마크 코펜하겐의 Vesterbro에있는 상점 KIHOSHK의 창에서 BeonWho Bookshop의 창 그림을 장착하는 과정에서 Jannik을 볼 수 있습니다.

5 – Januar 2021
Nr. 5-다섯 번째 페이지입니다- / Nr. 5 – Dette er den femte side –
사진은 Sønder Boulevard와 Dybbølsgade의 교차로를 보여줍니다. 2021 년 1 월 2 일 9:09.
다음은 Sønder Boulevard와 Dybbølsgade의 교차로를 보여주는 비디오 링크입니다. 2021 년 1 월 2 일 9:05.

Fotografiet viser krydset Sønder Boulevard og Dybbølsgade kl. 9:09, 02 januar 2021.
Her er link til en video som viser krydset Sønder Boulevard og Dybbølsgade kl. 9:05, 02 januar 2021.
https://youtu.be/mePHyJBFU0M

6 – Februar 2021
Nr. 6 – vindue i Busan – 21 februar 2021 / Nr. 6-부산 창구-2021 년 2 월 21 일
Dette er udsigten fra vinduet i BeonWho BookShop i Busan.
Der har de det godt, men de glæder sig til at de nuværende problemer snart er overstået.
I deres vindue hænger et billede af KIHOSHK.

부산 번후 서점 창에서 바라본 풍경입니다.
그들은 그곳에서 잘하고 있지만 곧 해결 될 현재의 문제를 고대하고 있습니다.
그들의 창문에는 KIHOSHK의 사진이 걸려 있습니다.

7 – Marts 2021
Nr. 7-코펜하겐의 -2021 2 22 / Nr. 7 – vindue i København – 22 februar 2021

코펜하겐 KIHOSHK의 창에서 본 모습입니다.
우리는 여기에서 괜찮지 만 현재 문제가 곧 끝날 것을 기대합니다. 
창문에는 부산의 번후 서점 창문에서 바라본 풍경 사진이 걸려있다.

Dette er udsigten fra vinduet i KIHOSHK i København.
Her har vi det godt, men vi glæder sig til at de nuværende problemer snart er overstået.
I vinduet hænger et billede af udsigten fra vinduet i BeonWho Bookshop i Busan.